Etik og compliance

Hos Lilly tilstræber vi at forbedre og bevare tilliden hos vores samarbejdspartnere. Det opnår vi, ved at handle etisk og ansvarligt i det daglige samarbejde med myndigheder, læger og andet sundhedspersonale. Vi sætter høje standarder for vores produkter og for den måde vi arbejder på. At udvise omsorg og respekt for alle omkring os, er en stor del af dette arbejde.

Siden Lilly blev grundlagt for næsten 150 år siden, har vi handlet efter disse principper over for alle vores samarbejdspartnere. Vi agerer altid med baggrund i vore kerneværdier; Integrity, Excellence og Respect for People.

Vi forpligter os til disse værdier ved fortsat at have fokus på at forbedre og vedligeholde vores etiske retningslinjer.

Disse retningslinjer, der har til formål at fremme etisk adfærd og skabe en integritetskultur, omfatter dedikerede teams, der kontinuerligt følger udviklingen til bekæmpelse af korruption, bioetik samt beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kræver, at vores medarbejdere gennemfører en årlig træning i etisk forretningspraksis og har indført systemer, der er udviklet til at registrere overtrædelser af love, regler og interne politikker. Vi forpligter os overalt i verden til at opretholde vores høje standarder for vores produkter, vores etiske adfærd og vores måde at interagere med omverden på.

Vores anti-korruptions program understøttes af denne forpligtelse og er designet til at opfylde alle eksterne krav, herunder regelsæt udstedt af the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), og European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA).

Kommunikation

Ledelsen fremmer aktivt åben kommunikation på alle niveauer i organisationen. Vores medarbejdere er forpligtet til at gøre opmærksom på potentielle overtrædelser eller uetisk adfærd, der kan skade Lilly, patienter eller samarbejdspartnere. Vore medarbejdere kan rapportere bekymringer til ledelsen, såvel som til HR, Ethics & Compliance og/eller Juridisk afdeling. Lillys Ethics & Compliance hotline er tilgængelig online 24 timer i døgnet for medarbejdere og offentligheden globalt, i henhold til lokal lovgivning. Det er også muligt at rapportere via e-mail. Det er muligt at foretage anmeldelser anonymt og på lokalt sprog.

Få mere at vide

Rapportering af overtrædelse af reglerne

Hvis du mener, at Lilly ikke har overholdt reglerne, eller at vi ikke har levet op til vores egne værdier, beder vi dig fortælle os det ved at kontakte Lillys Ethics & Compliance hotline via denne hjemmeside. Du kan finde lokale telefonnumre for de fleste lande, hvor det er tilgængeligt, og du vil få vist instruktioner til, hvordan du indsender en rapport i overensstemmelse med den lokale proces. Du har også mulighed for at sende os en e-mail direkte.

Samarbejdsaftaler med patientforeninger

Vi tror på, at det gavner at arbejde sammen med andre, der har det samme mål som os. At forbedre livet for mennesker, der bliver ramt af sygdom. Derfor indgår vi samarbejdsaftaler med patientforeninger, så vi kan nyde godt af hinandens viden og erfaringer. Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside. Lilly Danmark har for nuværende samarbejde med følgende patientforeninger:

Aktuelle samarbejder med patientforeninger

Donationer og tilskud til hospitaler

Lif har udarbejdet etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til bl.a. hospitaler, som forpligter Lægemiddelvirksomheder at offentliggøre en oversigt over tilskud og donationer til hospitaler, som er over en defineret værdi.

Lilly har for nuværende ikke givet tilskud eller donationer til hospitaler, som skal offentliggøres.