Etik og compliance

Hos Lilly har vi forpligtet os til at opretholde de højeste etiske standarder i alle forretningsmæssige aktiviteter rundt om i verden. Vores globale etik- og complianceprogram understøtter dette engagement, og er indrettet til at overholde alle eksterne krav, herunder regler udstedt af både brancheorganisationer og myndigheder.

Lilly-familiens kerneværdier om
Integrity, Excellence og Respect for People udgør grundlaget for dette program og viser os fortsat vejen i alt, hvad vi gør i dag.

Red Book, vores virksomhedskodeks, er en principerklæring, der udlægger retningslinjerne for vores aktiviteter. Principerklæringen er baseret på 11 globale politikker og er helt i tråd med vores værdier om Integrity, Excellence og Respect for People. Vores globale standarder, procedurer og uddannelse følger vores virksomhedskodeks, og vi pålægger alle vores medarbejdere et ansvar for at træffe beslutninger med integritet. Derved kan vi gøre os fortjent til og bevare tilliden hos de mennesker, vi hjælper.

Samarbejdsaftaler med patientforeninger

Vi tror på, at det gavner at arbejde sammen med andre, der har det samme mål som os. At forbedre livet for mennesker, der bliver ramt af sygdom. Derfor indgår vi samarbejdsaftaler med patientforeninger, så vi kan nyde godt af hinandens viden og erfaringer. Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside. Lilly Danmark har for nuværende samarbejde med følgende patientforeninger:

Aktuelle samarbejder med patientforeninger

Donationer og tilskud til hospitaler

Lif har udarbejdet etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til bl.a. hospitaler, som forpligter Lægemiddelvirksomheder at offentliggøre en oversigt over tilskud og donationer til hospitaler, som er over en defineret værdi.

Lilly har for nuværende ikke givet tilskud eller donationer til hospitaler, som skal offentliggøres.