ELI LILLY DANMARK A/S

 

Adresse: Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev 

Telefon: +45 45 26 60 00

 

  

Kontakt Lilly via medicinsk information på telefon +45 45 26 61 00 , hvis du har spørgsmål til Lillys produkter.

Bivirkninger og reklamationer skal indberettes. Skema til indberetning og information om bivirkninger findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk. Du kan også rapportere bivirkninger og reklamationer til Lilly via medicinsk information på telefon +45 45 26 61 00.

Hvis du mener, at Lilly ikke har respekteret gældende regler, eller endda har undladt at leve op til vore egne værdier, så fortæl os om det ved at kontakte »Lilly Ethics and Compliance Global Hotline«

 

Samarbejdsaftaler med patientforeninger 

Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside.

 

Nedenfor finder du information om Lilly´s samarbejdsaftaler med patientforeninger:

Samarbejdsaftale mellem FNUG og Lilly vedrørende RheumaBuddy 3.0, 2018

(Removal date: 01.01.2020)

Samarbejdsaftale mellem Gigtforeningen og Lilly vedrørende borgermøder, 2018

(Removal date: 01.12.2019)

Samarbejdsaftale vedrørende konseptualisering af PsO & PsA Patient Related Outcome Measures (PROM) project

(Removal date: 30.08.2020)

 

PP-MG-DK-0193/30.08.2019