ELI LILLY DANMARK A/S

 

Adresse: Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev 

Telefon: +45 45 26 60 00

 

COVID-19

Som de fleste virksomheder over hele verden overvåger Lilly nøje COVID-19 pandemien og dens globale påvirkning. Lilly forsøger at løfte noget af det pres, som den globale COVID-19 pandemi lægger på sundhedssystemet, og følger naturligvis regeringens anbefalinger om at holde afstand og minimere medarbejdernes kontakt med andre. 

Overalt i verden er millioner af mennesker afhængige af Lillys medicin. Lilly forventer ikke at der opstår en mangelsituation på vores produkter, inklusiv alle former for insulin. Vi overvåger nøje vores forsyningskæde for at forhindre en eventuel negativ påvirkning på vores medicin, t.eks. modtager vi ikke aktive farmaceutiske ingredienser fra Kina, vores produktionssteder er fuldt ud operationelle, og vi har taget forskellige forholdsregler for at beskytte både vores produktionssteder og medarbejdere.

I Lilly Danmark har vi etableret hjemmearbejdspladser for alle vores medarbejdere. Vi har stoppet alle fysiske møder med sundhedsfagligt personale - vi arbejder på løsninger, der hjælper os med at holde kontakten med dem digitalt, og vores repræsentanter står fortsat til rådighed for evt. spørgsmål, ligesom vores medicinsk information også er tilgængelig som vanligt. Vi opfordrer til og bakker op om de af vores medarbejdere, der ønsker at melde sig til frivilligt at yde en indsats, hvor der er behov for det; i sundhedsvæsenet eller i lokalsamfundet.

Globalt er Lilly stolt af at støtte forsknings- og testindsatsen. Vi har proaktivt foretaget justeringer i forhold til vores kliniske forsøg, herunder udsat opstart af de fleste nye studier samt indrullering af nye patienter i igangværende forsøg - mens patienter som allerede er indrulleret i kliniske forsøg fortsætter behandlingen. Yderligere information om hvordan Lilly bidrager til den verdensomspændende indsats for at bekæmpe COVID-19 kan findes på www.Lilly.com.

***  

Kontakt Lilly via medicinsk information på telefon +45 45 26 61 00 , hvis du har spørgsmål til Lillys produkter.

Bivirkninger og reklamationer skal indberettes. Skema til indberetning og information om bivirkninger findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk. Du kan også rapportere bivirkninger og reklamationer til Lilly via medicinsk information på telefon +45 45 26 61 00.

Hvis du mener, at Lilly ikke har respekteret gældende regler, eller endda har undladt at leve op til vore egne værdier, så fortæl os om det ved at kontakte »Lilly Ethics and Compliance Global Hotline«

 

Samarbejdsaftaler med patientforeninger 

Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside.

 

Nedenfor finder du information om Lilly´s samarbejdsaftaler med patientforeninger:

Samarbejdsaftale omkring udvikling af kommunikationselementer til at aktivere patienter med PsO til at søge behandling

(Removal date: 02.12.2021)

Samarbejdsaftale vedrørende konseptualisering af PsO & PsA Patient Related Outcome Measures (PROM) project

(Removal date: 30.08.2020)

Pennebrugsanvisninger 

Brugsanvisning_HumaPen-Savvio_Feb2019

Brugsanvisning_HumatroPen 6 mg_Feb2019

Brugsanvisning_HumatroPen 12 mg_Feb2019

Brugsanvisning_HumatroPen 24 mg_Feb2019

Brugsanvisning_HumatroPen nåleskjuler_Apr2018

PP-MG-DK-0203/15.04.2020