ELI LILLY DANMARK A/S

 

Adresse: Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev

Telefon: +45 45 26 60 00

 

  

Kontakt os på telefon +45 45 26 61 00 (kontortid) eller e-mail scan_medinfo@lilly.com, hvis du har spørgsmål om Lillys produkter.

Såfremt du ønsker at rapportere en bivirkning relateret til et Lilly produkt, ring venligst til Lilly Patient Safety på telefon +45 45 26 60 40 eller e-mail DK_PhV@lilly.com

Hvis du mener, at Lilly ikke har respekteret gældende regler, eller endda har undladt at leve op til vore egne værdier, så fortæl os om det ved at kontakte »Lilly Ethics and Compliance Global Hotline«

 

Samarbejdsaftaler med patientforeninger 

Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside.

 

Nedenfor finder du information om Lilly´s samarbejdsaftaler med patientforeninger:

Samarbejdsaftale mellem FNUG og Lilly vedrørende RheumaBuddy 3.0, 2018

(Removal date: 01.01.2020)

Samarbejdsaftale mellem Gigtforeningen og Lilly vedrørende borgermøder, 2018

(Removal date: 01.12.2019)

Samarbejdsaftale vedrørende konseptualisering af PsO & PsA Patient Related Outcome Measures (PROM) project

(Removal date: 30.08.2020)

 

Hospitalsdonationer

Tablet med App

 

Midlertidig donation af ikke-finansiel ydelse bestående af udlån af en tablet der udelukkende indeholder en App, der hedder ”Mit Pusterum”.  Værdien af 1 tablet samt udvikling af app er estimeret til 15.000 DKK. Ydelsen/udlånet varer i 2 år fra kontrakten er underskrevet. Denne specifikke dato kan ses under nedenstående modtagere.

 

Formål: App’en indeholder programmer og sygdomsinformation, specielt udviklet til patienter med skizofreni. Formålet med tablet´en er at udlåne den til patienter med skizofreni, mens de besøger hospitalet eller deres læge og derved optimere patienternes ventetid på hospitalet ved at øge deres forståelse for deres sygdom og behandling. Tablet´en er tilgængelig til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at erstatte rådgivning fra en sundhedsfaglig person. Ydelse givet til:

 

 

Distriktpsykiatrien Næstved og Vordingborg,

Psykiatrien Syd, Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Udlån start: 06MAR2015

     

Psykiatrien Syd,

Sdr. Boulevard 84, 2 sal, 4930 Maribo

Udlån start: 31AUG2015

   

DPC – Hvidovre/Valby/Vesterbro

Gammel Kongevej 33, 1610 København V

Udlån start: 02DEC2015

 

Distriktpsykiatrisk Center

Gammel Kongevej 33, 1610 København V

Udlån start: 15NOV2015

 

Odense Universitetshospital Afsnit P401/402

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense

Udlån start: 25NOV2015

   

Lokalpsykiatrien Aabenrå

Opnørplads 1-3, 4 sal

6200 Aabenrå

Udlån start: 16SEP2016

 

 

PP-MG-DK-0193/30.08.2019