Samarbejdsaftaler

med patient-
foreninger

 Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside.

Nedenfor finder du information om Lilly´s samarbejdsaftaler med patientforeninger:


Donationer må ikke anvendes til andre formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Lilly og gives uden betingelser fra Lillys side.Alle ansøgninger behandles af Eli Lilly A/S Grant Committee.

 

>