Medicinsk information for patienter

Medicinsk Information er en afdeling i Eli Lilly Danmark A/S, som besvarer spørgsmål angående vores produkter. Personalet i Medicinsk Information har en medicinsk/farmaceutisk baggrund, og har stor erfaring med at besvare spørgsmål. Vi kan ikke give råd eller anbefalinger vedrørende din behandling eller medicinske tilstand. For individuel rådgivning angående din sygdom, behandling og/eller bivirkninger skal du søge medicinsk rådgivning indenfor sundhedsvæsenet.

Du kan kontakte os på

telefon 45 26 61 00 (kontortid) eller e-mail scan_medinfo@lilly.com, hvis du har spørgsmål vedrørende Lillys produkter.

Såfremt du ønsker at rapportere en bivirkning relateret til et Lilly produkt, ring venligst til

Lilly Patient Safety på telefon 45 26 60 40 eller e-mail DK_PhV@lilly.com

Reklamation

Hvis du er patient og ønsker at reklamere over et Lilly produkt, bedes du gøre dette via apoteket.

>